Stratégia týkajúca sa životného prostredia

Download pdfSpoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S je obchodnou spoločnosťou s kanceláriami a skladovými priestormi – nemá produkciu. Hlasoví operátori majú založenú svoju prevádzku na použití zdravého rozumu vo všetkých oblastiach. Prirodzene, toto sa týka aj problémom so životným prostredím. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S sa zameriava na ochranu svojich spoločných priestorov podľa svojich najlepších možností. U nás sa nevyskytujú nebezpečné chemikálie alebo iné škodlivé produkty. Triedime svoj odpad: plasty – kovy – sklo – kartóny, atď. Všetok odpad je zlikvidovaný v triedenej forme na neďalekých recyklačných staniciach. Dodržiavame všetky predpisy recyklačnej stanice, aby sa zabezpečila zhoda s požiadavkami na životné prostredie. Ak zákazníci nie sú si istí, ako zlikvidovať opotrebené položky sortimentu, nakúpené u nás, sú vítaní a môžu ich zaslať nám na správne zlikvidovanie.

Nekompatibilita s programom Internet Explorer

Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.