Tlačné pružiny

Tlačná pružina na rýchle doručenie!
Všetky štandardné tlačné pružiny sú položkami skladu a sú rýchlo doručiteľné. Kúpte si tlačnú pružinu z nášho online obchodu hneď! Náš široký sortiment tlačných pružín vám poskytuje veľa možností výberu. 

Celý sortiment tlačných pružín sa viac–menej nastaví proporčne s ohľadom na svoj posun. Ak sú pružiny stlačené na Ln, pružina sa sama prispôsobí. Potom sa nevráti do svojej pôvodnej dĺžky L0. Pružina má vždy také rozmery, že poskytuje požadovaný posun a silu pri čo najmenšej vynaloženej námahe. Týmto sa predlžuje životnosť pružiny. Aplikovaním maximálnej záťaže na pružinu sa znižuje jej funkčná životnosť a spôsobuje to, že sa trvale zdeformuje.

Informačná schránka
Priemer drôtu (d): 0,15 mm - 10,00 mm
Vonkajší priemer (De): 1,01 mm - 135,00 mm
Dĺžka bez záťaže (L0): 2,00 mm - 1.080,00 mm
Maximálna záťaž (Fn): 0,85N - 5.198,00N
Informačná schránka
Priemer drôtu (d): 0,15 mm - 10,00 mm
Vonkajší priemer (De): 1,01 mm - 135,00 mm
Dĺžka bez záťaže (L0): 2,00 mm - 1.080,00 mm
Maximálna záťaž (Fn): 0,85N - 5.198,00N
Informačná schránka
Priemer drôtu (d): 0,80 mm - 2,50 mm
Vonkajší priemer (De): 9,00 mm - 20,00 mm
Dĺžka bez záťaže (L0): 17,00 mm - 85,00 mm
Maximálna záťaž (Fn): 7,4 N - 315,87 N
Informačná schránka
Priemer drôtu (d): 0,80 mm - 2,50 mm
Vonkajší priemer (De): 9,00 mm - 20,00 mm
Dĺžka bez záťaže (L0): 17,00 mm - 85,00 mm
Maximálna záťaž (Fn): 7,4 N - 315,87 N
Informačná schránka
Priemer drôtu (d): 0,40 mm - 6,00 mm
Vonkajší priemer (De): 2,40 mm - 55,00 mm
Dĺžka bez záťaže (L0): 300,00 mm - 1.000,00 mm
Informačná schránka
Priemer drôtu (d): 0,40 mm - 6,00 mm
Vonkajší priemer (De): 2,40 mm - 55,00 mm
Dĺžka bez záťaže (L0): 300,00 mm - 1.000,00 mm

Copyright © 2019 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.