Chat with us, powered by LiveChat

Právo na reklamácie a na záruky

Ak vy, ako súkromný alebo korporátny zákazník, nakupujete od spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, máte bežné zákonné 2-ročné právo na reklamáciu, ak je produkt poškodený. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S neponúka ďalšie záruky, lebo ako zákazník spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, ste chránený bežným 2-ročným obdobím na reklamáciu. Pre zákazníka môže byť často náročné pochopiť rozdiel medzi bežným 2-ročným obdobím na reklamáciu a zárukou. Nižšie sa snažíme vysvetliť rozdiel medzi bežným 2-ročným obdobím na reklamáciu a zárukou.

Ak v krajine EU nakupujete ako súkromný zákazník, máte minimálne dva roky na to, aby ste podali reklamáciu. Jednotlivé krajiny EU si môžu zvoliť dlhšie obdobie na nárok reklamovať, ale nikdy to nie je menej ako dva roky. To znamená, že ak sa výrobok pokazí z dôvodu, ktorý bol prítomný aj v čase, keď bol výrobok doručený súkromnému zákazníkovi, zákazník, v závislosti od okolností, môže požiadať o vrátenie peňazí alebo o opravu či výmenu výrobku.

Na základe dánskej legislatívy na 2-ročné obdobie na reklamáciu má nárok aj korporátny zákazník. Toto právo na reklamáciu nie je podložené legis-latívou EU, preto korporátny zákazník v inej krajine nemusí mať nárok na rovnakú ochranu. Na rozdiel od nákupov individuálnych zákazníkov, korporátny zákazník musí dokázať, že produkt bol pri doručení chybný.

V prípade spotrebiteľských nákupov (súkromný zákazníci) je počas prvých šiestich mesiacov dôkazné bremeno na opačnej strane. Inými slovami, za nákup individuálneho zákazníka je počas prvých šesť mesiacov zodpovedný predávajúci, je na ňom, aby dokázal, že pri dodaný tovar nebol chybný. Následne, počas ďalších 18 mesiacov, musí dokázať individuálny zákazník, že výrobok bol pri dodaní chybný.

Ak súkromný alebo korporátny zákazník objaví chybu, o ktorej si súkromný alebo korporátny zákazník myslí, že je za ňu zodpovedný predávajúci, súkromný zákazník alebo korporátny zákazník musí doručiť reklamáciu predávajúcemu čo najskôr a v rámci primeranej doby odvtedy, čo súkromný alebo korporátny zákazník zistil chybu.

Prebiehajúca záruka je paralelná s právom na reklamáciu a je to služba, ktorá je širšieho rozsahu ako zákonné právo sťažovať sa. Keď predávajúci ponúka záruku, jasne to prehlási a v rámci tohto prehlásenia stanoví, čo takáto záruka pokrýva. Záruka predávajúceho vychádza zo špecifických vlastností a minimálnej životnosti výrobku za bežného používania. Ako už bolo uvedené vyššie, SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S neponúka záruky, ale ako súkromný či korporátny zákazník počas 2 rokov máte zvyčajné právo na reklamáciu.

Nekompatibilita s programom Internet Explorer

Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.