Chat with us, powered by LiveChat

Informácie

Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S dodáva tovar pre všetky druhy firiem a sektory. Prirodzene, že zodpovedne a správne prevádzkované firmy budú mať často zákazníkov, ktorí vyžadujú informácie týkajúce sa týchto oblastí. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S preto vyvinula túto stručnú prezentáciu kvality a práce v oblasti životného prostredia vo firme. Ak by ste potrebovali ďalšie informácie, sme vám vždy k službám.

Cenové dohody / zmluvy atď.

Spoločnosť SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S neuzatvára nemenné zmluvy alebo dohody so zákazníkmi čo sa týka zákonných podmienok upravujúcich naše ceny, rámcové dohody, služby alebo záruku kvality atď. V týchto typoch dohôd je veľa bodov, ktoré sú jasne akceptovateľné a rozumné, ale sú tam aj body, ktoré môžu byť neodôvodnené, nemožné alebo ich je ťažké dodržať v predstihu. Ak dohoda nie je 100 % jasná obom stranám, neexistuje základ na uzavretie dohody. Náš obchodný vzťah so zákazníkmi je v zásade veľmi jednoduchý. Zákazníci si objednávajú a kupujú iba presný počet špeciálnych alebo štandardných vzpier, ktoré potrebujú. Čo sa týka špeciálnych vzpier, tie sa vyrábajú v súlade s informáciami a želaniami zákazníka a po prijatí ponuky, ktorú dostal. Čo sa týka štandardných vzpier, tie sa vyrábajú a dodávajú na základe parametrov pre každý jednotlivý typ. Ceny a množstevné zľavy pre štandardné vzpery nájdete v našom online obchode. Ak má zákazník veľmi špecifické požiadavky na vzperu, a preto si nie je istý, či štandardná vzpera dokáže splniť tieto požiadavky, všetky dôležité informácie by nám mal poskytnúť pri objednávaní, aby sme mohli zaistiť, že dodaný produkt bude spĺňať zákazníkove požiadavky a želania..Springs

Nekompatibilita s programom Internet Explorer

Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.