Kódex správania

Download pdfKódex správania (KS) predstavuje usmernenia spoločnosti týkajúce sa zodpovednosti a osvedčených postupov pre zamestnancov a organizáciu, ako aj požiadavky, ktoré sa kladú interne a externe na sociálne, etické a environmentálne podmienky práce.

Interné záležitosti:
Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S si kladie za cieľ vytvárať dobré a zdravé pracovné prostredie. Zamestnanci s fyzickými a duševnými výhodami sú šťastnejší zamestnanci, ktorí vyvíjajú väčšie úsilie v prospech zamestnancov aj spoločnosti.

Sme relatívne neformálna organizácia, staráme sa o seba navzájom a riešime problémy. Zjednodušene povedané, rasistické vyjadrenia, diskriminácia v každom smere, násilné správanie a podobne nebudú v žiadnom prípade akceptované.

Sodemann Industrifjedre A/S je spoločnosť, ktorá sa riadi zdravými a empatickými princípmi. Všetci zamestnanci musia byť čestní, dôveryhodní a odhodlaní, aby naša interná spolupráca a externá spolupráca so zákazníkmi a dodávateľmi boli vždy založené na týchto dôležitých hodnotách.

Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S sa vždy snaží zabezpečovať bezpečné a dobré pracovné podmienky pre kancelárskych, ako aj skladových pracovníkov. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S neakceptuje detskú prácu, vykorisťovanie práce, nútenú prácu, prácu v podmienkach, ktoré porušujú platné právne požiadavky, a diskrimináciu. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S rešpektuje environmentálne požiadavky atď. Všetky každodenné činnosti sa uskutočňujú v súlade so súčasnými pravidlami a s ohľadom na zamestnancov.

Externé vzťahy:
Podľa našich štúdií a znalostí spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S nedostáva tovar z výrob, ktoré nespĺňajú bezpečné a dobré pracovné podmienky pre administratívnych, ako aj výrobných pracovníkov. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S neakceptuje dodávateľov, ktorí využívajú prácu detí, vykorisťujú prácu, používajú násilne vynútenú prácu, pracujú v podmienkach, ktoré porušujú platné právne požiadavky, diskriminujú, nerešpektujú požiadavky na životné prostredie atď. Všetka výroba prebieha v súlade so súčasnými pravidlami a s ohľadom na zamestnancov. Ak sa tieto podmienky nedodržiavajú, spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S okamžite preruší spoluprácu.

Nekompatibilita s programom Internet Explorer

Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.