NDA (Dohoda o mlčanlivosti)

Download pdfJe pochopiteľné, že zákazník chce, aby dodávateľ podpísal dokument NDA, ak je produkt/vývoj produktu zákazníka tajný. Zo zásady však nepodpíšeme dohody o zachovaní mlčanlivosti, dohody o utajení atď., keďže komponent, ktorý s nami súvisí, je obvykle len súčasťou kompletného produktu. Nechceme ani nepotrebujeme poznať o produkte každý detail, ale len presné informácie o súčasti, ktorej sa pružina týka, aby sme si mohli plniť svoju úlohu. Ak má mať dokument NDA zmysel, po navrhnutí a podpísaní musí byť právne prijateľný pre obe strany. Predtým, ako môžeme podpísať takéto dokumenty, musíme vynaložiť čas a prostriedky na ich preskúmanie a pochopenie v celom rozsahu. Vždy sme dokázali konať správne aj bez týchto právnych dokumentov. Často prichádzame do styku s rôznymi návrhmi a vynálezmi, informácie o ktorých musia zostať v rámci spoločnosti – nemáme problém udržať si počas celého procesu vysoký etický a prirodzený štandard – nevyžaduje to dohody NDA ani iné dokumenty.

Nekompatibilita s programom Internet Explorer

Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.