NCA (Dohoda o nevykonaní zmeny)

Download pdfŽiaľ, nie je možné správne/riadne vyplniť a podpísať dokument NCA (Dohoda o nevykonaní zmeny), keďže účel dokumentu NCA nezodpovedá sortimentu produktov našej spoločnosti. Nie je možné podpísať dohodu o nevykonaní zmeny, pretože sa tým obmedzí štandardný produkt. Nemôžeme stanoviť obmedzenia na štandardný produkt, pretože potom by pre nás bolo v budúcnosti nemožné riadne zaobchádzať so sortimentmi produktov, keby boli určené obmedzenia našej štandardnej zostavy. Môžeme však vytvoriť položku ako špeciálnu položku, čím sa zabezpečí, že sa nevykonajú žiadne zmeny, pretože zmeny špeciálnych položiek sa vykonajú len na žiadosť zákazníka. Nič nevyrábame sami. Sme maloobchodný predajca. Nakupujeme výrobky vo veľkých množstvách. Potom ich predávame a dodávame podľa presných želaní zákazníka. Predávame štandardné pružiny, ktoré nevyžadujú certifikáciu ISO ani iné prísnejšie požiadavky.

V prípade, že sú na položku kladené špeciálne požiadavky, napríklad čo sa týka materiálu, tolerancií atď., musíme vytvoriť špeciálnu pružinu.

Napíšte nám, prosím, aby sme mohli nájsť uspokojivé riešenie zahŕňajúce špeciálnu pružinu.

Nekompatibilita s programom Internet Explorer

Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.