Použitie a uschovávanie osobných údajov

Detaily, zadané v súvislosti s nákupmi v našom online obchode sú spravované v súlade s aktuálnymi dánskymi zákonmi.

Keď použijete náš online obchod, náš systém zaznamenáva nasledovné: Stránky, ktoré ste si prezerali a kedy, aký prehliadač používate a aká je vaša IP adresa. Okrem toho sa používajú cookies na získanie údajov na štatistické účely, aby sme mohli zmerať návštevnosť nášho online obchodu. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S nie je schopná identifikovať vás z týchto údajov. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S zhromažďuje a uschováva tieto údaje za účelom analýzy svojho online obchodu a takto ho optimalizuje.

Ak chcete spraviť objednávku, musia sa uložiť určité údaje. Tieto zahŕňajú mená, adresy, e–mailové adresy a údaje o produktoch. Ak sa nákup robí pomocou kreditnej karty, údaje spojené s kreditnou kartou sa neukladajú. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S tieto údaje nevidí, pretože všetky informácie sa posielajú v zakódovanej forme priamo na schválenie na platobnú bránu.

Všetky informácie, údaje o zákazníkoch a objednávky sú ošetrené za dodržania prísnej diskrétnosti. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S nikdy neposkytuje údaje žiadnej tretej strane.

Ak si chcete pozrieť svoje údaje, kontaktujte, prosím, spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S na sif@fjedre.dk

Copyright © 2019 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.