Chat with us, powered by LiveChat

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation)

Vážený zákazník spoločnosti Sodemann Industrifjedre A/S,

25. mája 2018 nadobudla účinnosť nová legislatíva EÚ, a to všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

GDPR objasňuje vaše práva ako zákazníka a naše povinnosti ako spoločnosti.

Nariadenie GDPR bolo zavedené s cieľom harmonizovať právne predpisy o ochrane údajov v celej EÚ.

GDPR nahrádza starý dánsky zákon o osobných údajoch. Väčšina tejto novej legislatívy je rovnaká ako predtým, ale GDPR kladie vyššie nároky na spoločnosť a zameriava sa na vaše práva ako zákazníka, vrátane vášho práva na získanie informácií o spracovaní vašich osobných údajov a vášho práva nás kontaktovať a získať prístup k vašim údajom.

Dôležité informácie:

  • Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S nevykonáva priamy marketing. Nebudete preto od nás dostávať žiadnu komunikáciu okrem potvrdení objednávok na základe informácií, ktoré sami poskytnete.
  • Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S neuchováva žiadne citlivé osobné údaje, ako sú informácie o kreditných kartách, číslo CPR, vek atď. Jediné údaje, ktoré uchovávame, sú telefónne číslo, meno a adresa a nákupy produktov na účely histórie objednávok a účtovania.
  • Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S zaznamenáva/uchováva iba údaje, ktoré sú absolútne nevyhnutné na doručenie objednávky. Platby kartou sa samozrejme spracúvajú prostredníctvom šifrovaného kanála, ku ktorému nemáme prístup.
  • Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S nikdy neposkytne ani nepredá žiadne údaje, ktoré sme zaznamenali. Všetky údaje sú izolované a zdieľané iba medzi spoločnosťou Sodemann Industrifjedre A/S a príslušnou obchodnou stranou.
  • Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S vždy považovala bezpečnosť údajov na všetkých úrovniach za vysokú prioritu. Z tohto dôvodu neustále pracujeme na aktualizácii našich systémov tak, aby sme vždy dodržiavali príslušné požiadavky.
  • Naši zákazníci a používatelia musia – a môžu – byť úplne pokojní čo sa týka nášho spracovania údajov.

Úplné znenie našej politiky GDPR nájdete tu

Ak chcete získať prístup k svojim údajom, vždy nás môžete kontaktovať.

Nekompatibilita s programom Internet Explorer

Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.