Plynové vzpery - Závity na oboch koncoch. Znížiteľná sila. Nehrdzavejúca oceľ

Technické kreslenie - Závity na oboch koncoch. Znížiteľná sila. Nehrdzavejúca oceľ

Verzie GFRF - Modely tejto verzie sú plynové pružiny a klapky z nehrdzavejúcej ocele – valec aj piestna tyč. Táto verzia umožňuje používanie v suchom, ale aj vlhkom prostredí. Veľkosť závitov závisí na piestnej tyči. Ak potrebujete pružinu do suchého prostredia, tak si stačí zvoliť verziu zo štandardnej ocele.

Na navolenie správnych vzpier použite funkciu filtra aby ste si tak zúžili výber. Ak poznáte číslo tovaru, je možné ho nájsť jeho napísaním v hornej časti stránky a následným presmerovaním priamo na daný produkt.

Pri zakúpení väčšieho množstva tovaru je možnosť zľavy. Túto zľavu nájdete pri kliknutí na košík vedľa produktu, ktorý chcete.
Obvyklá dodacia doba je 1 – 2 dní, a to v prípade, že máme Vami požadovanú plynovú pružinu skladom a objednáte si ju pred 16:00 pondelok až štvrtok, a 15:45 v piatok.

Nakupovať podľa
Možnosti nákupu
Ø1 - Priemer tŕňa piestu (mm)
Ø2 - Priemer trubice (mm)
L1 - Záber (mm) (+/- 2 mm)
L2 - Dĺžka medzi závitmi bez záťaže (mm) (+/- 3 mm)
F - Sila (N)
K - Pomer síl
G - Veľkosť závitu (M)
Materiál

Položky 1-10 z 44

Page
per page
Nastaviť zostupný smer
Ogled cen - Dodaj v košarico Materiál Ø1
Priemer tŕňa piestu (mm)
Ø2
Priemer trubice (mm)
L1
Záber (mm) (+/- 2 mm)
L2
Dĺžka medzi závitmi bez záťaže (mm) (+/- 3 mm)
F
Sila (N)
K
Pomer síl
G
Veľkosť závitu (M)
Skladom č. Stock Technické nákresy Read More 3D CAD
Nehrdzavejúca oceľ 304 6,00 15,00 50,00 151,00 400,00 1,33 6,00 VLRF-6-50-400 VLRF-6-50-400
Nehrdzavejúca oceľ 304 6,00 15,00 75,00 211,00 400,00 1,30 6,00 VLRF-6-75-400 VLRF-6-75-400
Nehrdzavejúca oceľ 304 6,00 15,00 80,00 209,00 400,00 1,30 6,00 VLRF-6-80-400 VLRF-6-80-400
Nehrdzavejúca oceľ 304 6,00 15,00 90,00 266,00 400,00 1,24 6,00 VLRF-6-90-400 VLRF-6-90-400
Nehrdzavejúca oceľ 304 6,00 15,00 120,00 277,00 400,00 1,33 6,00 VLRF-6-120-400 VLRF-6-120-400
Nehrdzavejúca oceľ 304 6,00 15,00 150,00 349,00 400,00 1,33 6,00 VLRF-6-150-400 VLRF-6-150-400
Nehrdzavejúca oceľ 304 6,00 15,00 170,00 391,00 400,00 1,36 6,00 VLRF-6-170-400 VLRF-6-170-400
Nehrdzavejúca oceľ 304 6,00 15,00 180,00 431,00 400,00 1,33 6,00 VLRF-6-180-400 VLRF-6-180-400
Nehrdzavejúca oceľ 304 8,00 18,00 50,00 151,00 650,00 1,33 6,00 VLRF-8-50-650 VLRF-8-50-650
Nehrdzavejúca oceľ 304 8,00 18,00 60,00 166,00 650,00 1,33 6,00 VLRF-8-60-650 VLRF-8-60-650

Položky 1-10 z 44

Page
per page
Nastaviť zostupný smer
Materiál

Valec a tyč piestu: Plynové pružiny z nehrdzavejúcej ocele sa vyrábajú z nehrdzavejúcej ocele AISI 304L.

Olej: Olej je bežný mazací olej, ale nie je schválený na použitie v potravinárskom priemysle. Môžeme dodať plynové pružiny na použitie s potravinami. Obráťte sa na nás, ak vyžadujete také riešenie.

Plyn: Plyn je nitrogénový plyn.

Výmena náplne

Plynovým pružinám Variload sa môžu za poplatok vymeniť náplne.

Krivka sily

Sila v tlačnej plynovej pružine sa zvyšuje s jej stláčaním, inak povedané, ako sa tyč piestu zatláča do valca. Je to tým, že plyn vo valci sa čoraz viac stláča v dôsledku zmien posunutia vo vnútri valca, čím sa zvyšuje tlak, ktorého výsledkom je axiálna sila, ktorá tlačí tyč piestu.

Špecifické informácie o pružinách Variload

Plynové vzpery Variload sú v podstate konštruované rovnakým spôsobom, ako štandardné plynové vzpery. Plynové vzpery Variload sú plnené na čo najvyšší tlak nitrogénovým plynom.

Plynové vzpery sú vybavené ventilom, ktorým sa uvoľňuje tlak z valca. Uvoľnením tlaku sa môže znížiť sila plynovej vzpery na tlak, potrebný pre príslušnú konštrukciu. Keď sa vzpera bude nastavovať, zabezpečte, prosím, aby sa nevyskytlo poškodenie v dôsledku prekročenia tlaku pri jeho uvoľnení.

Pri nastavovaní tlaku sa odporúča, aby ste pridali hmotnosť navyše, ktorá korešponduje s +10% hmotnosti položky predtým, ako budete vykonávať nastavenie. Keď sa nastavuje tlak plynovej vzpery, otvorte ventil pomocou dodaného imbusového kľúča. Pozorne a pomaly povoľujte ventil, kým nebudete počuť unikajúci plyn. Ventil neodskrutkujte úplne. Kým sa dosiahne správny tlak, odporúčame, aby ste doťahovali ventil v pravidelných intervaloch, aby sa otestovala sila plynovej vzpery. Vždy môžete vypustiť o niečo menej – ale viac nazad nedostanete.

Berte na vedomie, prosím, že dokonca aj malý množstvo unikajúceho tlaku môže mať veľký vplyv na silu plynovej vzpery. Keď ste našli správny tlak, odstráňte 10 % váhy navyše a testujte znova. Týmto sa predíde, vypusteniu prílišného množstva tlaku.

Ak sú v konštrukciách použité dve plynové vzpery Variload, odporúča sa uvoľniť plyn z ventilov ich povolením na krátky čas, a tým sa zabezpečí, že konečný tlak v obidvoch plynových vzperách Variload bude čo najviac podobný.

Popis

Plynové vzpery obsahujú nitrogénový plyn pod vysokým tlakom. Tento druh plynu je nehorľavý, nie je výbušný, ani toxický pri nadýchnutí. Za žiadnych okolností sa nepokúšajte vypustiť plyn alebo ho znova napĺňať – toto je extrémne nebezpečné v dôsledku vysokého tlaku! Nehádžte do ohňa, neprepichujte, nedeformujte, neprerážajte plynovú vzperu a nezvárajte na povrchu valca. Nepoškriabte, nefarbite ani neohýbajte piest.

Montáž a použitie

Nikdy nepoužívajte plynové vzpery ako bezpečnostné zariadenie Poškodenie plynovej vzpery môže mať za následok zranenie osôb, preto sa musia vykonať opatrenia s použitím bezpečnostného zariadenia. Prípadne použite bezpečnostnú plynovú vzperu. Zavolajte nám, ak chcete ďalšie informácie.

Plynová vzpera sa musí uskladniť a montovať piestom smerujúcim dole a pri 45 stupňoch voči horizontále. Toto je dôležité, pretože takáto montáž zaručí, že vnútorné tesnenia zostanú namazané olejom, ktorý je vnútri plynovej vzpery.

Ak je plynová vzpera namontovaná horizontálne alebo s piestom smerujúcim hore, olej unikne z tesnení a výsledkom bude opotrebovanie a presakujúce tesnenia. Pri každej montáži musíte zabezpečiť, aby po stranách neboli žiadne odchýlky alebo iné sily, ktoré by ovplyvnili funkčnosť plynovej vzpery iným smerom, ako je axiálny pohyb plynovej vzpery pozdĺžnym smerom.

Vždy použite čo najkratší posun a zvoľte čo najväčší priemer valca – tým sa zvýši životnosť. Dlhé a tenké plynové vzpery budú podstatne slabšie, ako krátke a hrubé.

Plynové vzpery z nehrdzavejúcej ocele vždy montujte na miesta, ktoré sú vystavené vlhkému prostrediu alebo ich použite v potravinárskom priemysle. Berte na vedomie, že olej v plynovej vzpere nie je schválený na použitie v potravinárskom priemysle.

Preto plynovú vzperu nemontujte priamo v produkcii, pretože opotrebovaná plynová vzpera môže prepúšťať olej. Nie je potrebné mazať piest, pretože vzpera je bezúdržbová. Nevystavujte plynovú vzperu vibráciám.

Plynová vzpera je navrhnutá na vykonanie nie viac, ako 5 záberov za minútu pri 20 °C. Ak je toto prekročené, vnútri plynovej vzpery sa vyvinie teplo a výsledkom môže byť presakovanie tesnení. Plynové vzpery sú navrhnuté, aby vydržali 30 000 pohybov, ak sú namontované správne.

Odporúča sa, aby sa v konštrukciách použili vždy fyzické zarážky. Týmto sa zabezpečí, že plynová vzpera sa nepoužije pri záťažiach, ktoré prekračujú tie, na ktoré bola navrhnutá. Pohyb plynovej vzpery je tlmený len poslednou sekciou, oproti plnému vytiahnutiu piestu.

Plynové vzpery pomaly časom strácajú tlak, v porovnaní s pôvodným tlakom v čase, kedy boli namontované. Je možné očakávať stratu tlaku až 10 %.

Odporúča sa pokračovať, aby sa zaručilo, že funkcia plynovej vzpery splní konštrukčné požiadavky. Ak máte pochybnosti, vymeňte plynovú vzperu. Odporúča sa, aby plynové vzpery boli vymenené obidve naraz, ak sú použité v pároch. Premenlivosť tlaku v plynových vzperách, pracujúcich v pároch, bude mať za následok skrátenie životnosti plynových vzpier.

Naše plynové vzpery najlepšie pracujú pri teplotách v rozmedzí –30 °C až +80 °C. Použitím vzpier pri teplotách blízko týchto limitov sa vyprodukuje sila a nie je možné zaručiť maximálnu úžitkovosť. Sila stláčania pri plynových vzperách je vyššia, ako sila pri predlžovaní sa. Koncová sila Fn sa vypočíta vynásobením počiatočnej sily kvocientom sily pre plynové vzpery. Plynové vzpery sú plnené pri 20 °C a počiatočná sila je preto meraná pri 20 °C. Sila sa zmení o približne 3–3.5% na 10 °C. Tolerancie pri roztiahnutej dĺžke (L2) sú +/-3 mm.

Nekompatibilita s programom Internet Explorer

Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.