Čo je Uzatváracie trubice

Uzatváracie trubice.

Gumové vlnovce pre rýchle doručenie Gumové vlnovce sú skladom a sú pripravené na doručenie na ďalší deň.

Uzatváracia trubica sa používa ako bezpečnostné zariadenie v konštrukciách s plynovými pružinami. Uzatváracia trubica zastaví plynovú pružinu, ak sa tá zatvorí neočakávane. Môže to byť v prípade silného závanu vetra, deformácie plynovej pružiny, presakovania tesnenia, zvýšeného zaťaženia na konštrukcii atď. Uzatváraciu trubicu budete musieť stlačiť ručne, aby ste mohli stlačiť plynovú pružinu dohromady. Uzatváracie trubice by sa z bezpečnostných dôvodov mali používať vždy tam, kde môžu objekty zasiahnuť ľudí alebo konštrukcie stavby a spôsobiť zranenie alebo poškodenie..

Prečítajte si viac tu

Copyright © 2019 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.