Chat with us, powered by LiveChat

So zárukou kvality a s ohľadom na životné prostredie, Reach, Rohs, CE & Konfliktné minerály

Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S dodáva tovar pre všetky druhy firiem a sektory. Prirodzene, že zodpovedne a správne prevádzkované firmy budú mať často zákazníkov, ktorí vyžadujú informácie týkajúce sa týchto oblastí. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S preto vyvinula túto stručnú prezentáciu kvality a práce v oblasti životného prostredia vo firme. Ak by ste potrebovali ďalšie informácie, sme vám vždy k službám.

Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S neuzatvára nemenné zmluvy alebo dohody so zákazníkmi čo sa týka zákonných podmienok upravujúcich naše ceny, rámcové dohody, služby alebo záruku kvality atď. V týchto typoch dohôd je veľa bodov, ktoré sú jasne akceptovateľné a rozumné, ale sú tam aj body, ktoré môžu byť neodôvodnené, nemožné alebo ich je ťažké dodržať v predstihu. Ak dohoda nie je 100 % jasná obom stranám, neexistuje základ na uzavretie dohody. Náš obchodný vzťah so zákazníkmi je v zásade veľmi jednoduchý. Zákazníci si objednávajú a kupujú iba presný počet špeciálnych alebo štandardných vzpier, ktoré potrebujú. Čo sa týka špeciálnych vzpier, tie sa vyrábajú v súlade s informáciami a želaniami zákazníka a po prijatí ponuky, ktorú dostal. Čo sa týka štandardných vzpier, tie sa vyrábajú a dodávajú na základe parametrov pre každý jednotlivý typ. Ceny a množstevné zľavy pre štandardné vzpery nájdete v našom online obchode. Ak má zákazník veľmi špecifické požiadavky na vzperu, a preto si nie je istý, či štandardná vzpera dokáže splniť tieto požiadavky, všetky dôležité informácie by nám mal poskytnúť pri objednávaní, aby sme mohli zaistiť, že dodaný produkt bude spĺňať zákazníkove požiadavky a želania.

NDA (Dohoda o mlčanlivosti)

Je pochopiteľné, že zákazník chce, aby dodávateľ podpísal dokument NDA, ak je produkt/vývoj produktu zákazníka tajný. Zo zásady však nepodpíšeme dohody o zachovaní mlčanlivosti, dohody o utajení atď., keďže komponent, ktorý s nami súvisí, je obvykle len súčasťou kompletného produktu. Nechceme ani nepotrebujeme poznať o produkte každý detail, ale len presné informácie o súčasti, ktorej sa pružina týka, aby sme si mohli plniť svoju úlohu. Ak má mať dokument NDA zmysel, po navrhnutí a podpísaní musí byť právne prijateľný pre obe strany. Predtým, ako môžeme podpísať takéto dokumenty, musíme vynaložiť čas a prostriedky na ich preskúmanie a pochopenie v celom rozsahu. Vždy sme dokázali konať správne aj bez týchto právnych dokumentov. Často prichádzame do styku s rôznymi návrhmi a vynálezmi, informácie o ktorých musia zostať v rámci spoločnosti – nemáme problém udržať si počas celého procesu vysoký etický a prirodzený štandard – nevyžaduje to dohody NDA ani iné dokumenty.


NCA (Dohoda o nevykonaní zmeny)

Žiaľ, nie je možné správne/riadne vyplniť a podpísať dokument NCA (Dohoda o nevykonaní zmeny), keďže účel dokumentu NCA nezodpovedá sortimentu produktov našej spoločnosti. Nie je možné podpísať dohodu o nevykonaní zmeny, pretože sa tým obmedzí štandardný produkt. Nemôžeme stanoviť obmedzenia na štandardný produkt, pretože potom by pre nás bolo v budúcnosti nemožné riadne zaobchádzať so sortimentmi produktov, keby boli určené obmedzenia našej štandardnej zostavy. Môžeme však vytvoriť položku ako špeciálnu položku, čím sa zabezpečí, že sa nevykonajú žiadne zmeny, pretože zmeny špeciálnych položiek sa vykonajú len na žiadosť zákazníka. Nič nevyrábame sami. Sme maloobchodný predajca. Nakupujeme výrobky vo veľkých množstvách. Potom ich predávame a dodávame podľa presných želaní zákazníka. Predávame štandardné pružiny, ktoré nevyžadujú certifikáciu ISO ani iné prísnejšie požiadavky.

V prípade, že sú na položku kladené špeciálne požiadavky, napríklad čo sa týka materiálu, tolerancií atď., musíme vytvoriť špeciálnu pružinu.

Napíšte nám, prosím, aby sme mohli nájsť uspokojivé riešenie zahŕňajúce špeciálnu pružinu.


Záruka kvality a produkcie

Stiahnuť pdfSpoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S je firmou, ktorá sa špecializuje na predaj pružín. Ponúkame promptné doručenie v nasledujúci deň z Dánskeho najväčšieho skladu pružín. Tiež sme schopní ponúknuť špeciálne pružiny na špecifické účely. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S dodáva len pružiny vyrobené pomocou procesov s najvyššou kvalitou. Továrne, s ktorými spolupracujeme majú všetky výrobné a testovacie kapacity, ktoré spĺňajú súčasné prísne požiadavky na kvalitu. Používa sa len taký drôt, ktorý má certifikát najlepšej kvality. Technická kvalita je zaručená zhodou s týmito požiadavkami.

Náš katalóg obsahuje informácie týkajúce sa noriem DIN, členov Werkstoff, noriem EN, atď. pre rôzne produktové skupiny. Obvykle nie sú potrebné zvlášť špecifikácie pri individuálnom doručení štandardných pružín. Ak pri objednávaní špeciálnych pružín požadujete prehľady meraní alebo kópiu certifikátu drôtu od dodávateľa drôtu, môžeme ich doručiť spolu s objednávkou. Pri objednávaní špecifikujte, aké informácie požadujete.

Každá položka sortimentu, ktorú dodáva spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S má svoje vlastné číslo položky a všetky údaje sú zaznamenané v počítačovom systéme. Všetky návrhy, obrázky a údaje sú chránené pomocou kompletného zálohovania, interného aj externého.

Ostatné požiadavky na kvalitu z našej strany, ako je promptné doručenie, spoľahlivosť doručenia, doručenie v dohodnutom čase, ceny a služby, atď. spĺňame pomocou aktuálnych znalostí a technológie v oblasti objednávania a skladového manažmentu, financií a administratívy, atď. Okrem toho náš vynikajúci personál s dobrým postavením medzi priemyselnými expertmi, si udržiava osobný zmysel pre zodpovednosť vo všetkých oblastiach svojej práce. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S chce vždy byť najlepším a preferovaným dodávateľom štandardných pružín. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S preto vykonáva neustále vylepšenia, aby sa zabezpečilo, že si vždy udržíme naše interné vysoké požiadavky. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S je pripravená prijať akúkoľvek konštruktívnu kritiku, aby v dialógu so svojimi zákazníkmi vždy bola schopná splniť toľko požiadaviek od externých zákazníkov, ako len bude možné.


Stratégia týkajúca sa životného prostredia

Stiahnuť pdfSpoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S je obchodnou spoločnosťou s kanceláriami a skladovými priestormi – nemá produkciu. Hlasoví operátori majú založenú svoju prevádzku na použití zdravého rozumu vo všetkých oblastiach. Prirodzene, toto sa týka aj problémom so životným prostredím. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S sa zameriava na ochranu svojich spoločných priestorov podľa svojich najlepších možností. U nás sa nevyskytujú nebezpečné chemikálie alebo iné škodlivé produkty. Triedime svoj odpad: plasty – kovy – sklo – kartóny, atď. Všetok odpad je zlikvidovaný v triedenej forme na neďalekých recyklačných staniciach. Dodržiavame všetky predpisy recyklačnej stanice, aby sa zabezpečila zhoda s požiadavkami na životné prostredie. Ak zákazníci nie sú si istí, ako zlikvidovať opotrebené položky sortimentu, nakúpené u nás, sú vítaní a môžu ich zaslať nám na správne zlikvidovanie.


Smernica EU legislatívy REACH o chemikáliách

Stiahnuť pdfREACH, čo je skratka pre „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances“ (registrácia, vyhodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemických substancií) je názvom smernice (EC no. 1907/2006) od Európskej komisie, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby 100 000 rôznych druhov chemikálií používaných v EU bude dokumentovaných s ohľadom na bezpečnosť pre ľudí a životné prostredie. Účel je veľmi dôležitý pre všetky chemikálie, ktoré vyrába, dováža alebo používa v množstvách minimálne 1 tony ročne spoločnosť v členskom štáte EU. V prípade mnohých chemikálií, ktoré sú najnebezpečnejšie pre ľudské zdravie a životné prostredie sú spoločnosti povinné použiť menej nebezpečnú chemikáliu, ak je to možné. S našimi produktami sa nepoužívajú chemikálie, ktoré sú uvedené na listine smernice REACH, ako nebezpečné substancie s koncentráciou nad 0,1 percenta hmotnosti. Naše produkty neobsahujú žiadne chemikálie alebo nebezpečné substancie a pri produkcii našich pružín sú použité len štandardné oleje a mazivá.

SVHC.

V našich produktoch nepoužívame žiadne chemikálie zo zoznamu SVHC.

SVHC je zoznam obsahujúci množstvo látok, ktoré sú obzvlášť nebezpečné, klasifikované osobitne v rámci nariadenia REACH (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy - Substances of Very High Concern = SVHC). Tento zoznam (aktualizovaný 19/01 2021) si môžete pozrieť tu.


Smernica RoHS

Stiahnuť pdf(Restriction of Hazardous Substances Directive = Smernica o obmedzení nebezpečných substancií), 2002/95/EC nie je zákonom, ale smernicou, ktorá obmedzuje šesť nebezpečných substancií/materiálov, ktoré sa používajú v elektronických a elektrických zariadeniach. Táto smernica je bližšie spojená s o smernicou WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive = Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení), 2002/96/EC, ktorá je zameraná na zber a/alebo recykláciu a/alebo likvidáciu elektronických a elektrických komponentov/materiálov. Táto iniciatíva bola podstúpená za účelom riešenia narastajúcich problémov spojených so znečisťovaním životného prostredia.

RoHS sa často považuje za smernicu o nulovom obsahu olova, ale smernica obmedzuje použitie celkovo šiestich substancií, a to nasledovných: Olovo – ortuť – kadmium – hexavalent chróm – PBB (polybrominátový diphenyl, brominátový retardant plameňa) – PBDE (polybrominátový dipfhenyl éter, brominátový retardant plameňa).

Produkty spoločnosti Sodemann Industrifjedre A/S neobsahujú žiadnu zo substancií uvedených vyššie.

Smernica RoHS 2

Päť rokov po uvedení RoHS Európsky parlament prijal dňa 27. mája 2011 novú smernicu, známu ako RoHS 2. Smernica RoHS 2 je smernicou EU č. 2011/65/EU. RoHS je skratkou pre „Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment“ (Obmedzenie používania určitých nebezpečných substancií v elektrických a elektronických zariadeniach).

Smernica RoHS 2 zakazuje používanie nasledovných nebezpečných substancií v elektrických a elektronických zariadeniach predávajúcich sa v EU od 1. júla 2006: Olovo – kadmium – ortuť – hexavalent chróm (chróm VI) – polybrominátové biphenyly (PBB) – polybrominátové diphenyl étery (PBDE). 
Direktíva má za cieľ obmedziť ich vplyvy používania elektrických a elektronických výrobkov a ich likvidácie na ľudské zdravie a životné prostredie.

RoHS 3

Na pôvodný zoznam RoHS 2 boli pridané štyri nové látky. Nový zoznam RoHS 3 platný od 22. júla 2019 obsahuje nasledujúce látky:

Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP)

Záver:

Čestne prehlasujeme, že výrobky spoločnosti Sodemann Industrifjedre A/S neobsahujú žiadne z vyššie uvedených látok/materiálov a preto spĺňame požiadavky smerníc RoHS, RoHS 2 a RoHS 3.


Vyrábame funkčné a bezpečné výrobky

Stiahnuť pdfPokiaľ je známe z našich testov, spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S nezískava tovar z výrobných procesov, ktoré nemajú dobré a bezpečné pracované prostredie pre personál administratívy a pracovníkov továrenskej produkcie. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S neakceptuje dodávateľov, ktorí využívajú prácu detí, zneužívajú pracovné sily, používajú násilne vynútenú prácu, pracujú v podmienkach, ktoré porušujú právne požiadavky, vystupujú diskriminačným spôsobom, nerešpektujú požiadavky na životné prostredie, atď. Všetka produkcia prebieha v súlade s aktuálnymi nariadeniami a s rešpektom ku spolupracujúcim kolegom. Ak táto podmienka nie je dodržaná, spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S okamžite preruší spoluprácu.


Certifikáty CE

Stiahnuť pdfSortiment výrobkov spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nemá certifikát CE pre svoje výrobky. Naše produkty nie sú označované nálepkou CE a žiadne z nich nie sú v skupine CE, ktoré si vyžadujú použitie týchto nálepiek. Nie je potrebné označovať pružiny nálepkou CE, ako jednotlivé časti.


 


Konfliktné minerály

Stiahnuť pdfV roku 2010 prezident Obama podpísal zákon Dodd-Frank na ochranu spotrebiteľov. Sekcia 1502 tohto zákonu označuje medzinárodný obchod a použitie konfliktných minerálov. Tak, ako podobné vydanie týkajúce sa konfliktných diamantov alebo krvavých diamantov, konfliktné minerály označujú surové materiály pochádzajúce z príslušnej časti sveta, kde sa vyskytuje konflikt a postihuje ťažbu a obchodovanie s týmito materiálm.
Vytvorilo sa mnoho medzinárodných snáh na zníženie obchodovania s konfliktnými zdrojmi, na zníženie snáh o ich ťažbu a konfliktov kvôli nim. V roku 2010 reforma a ochrana spotrebiteľa Dodd–Frank vyžadovala audit výrobcov a ich dodávateľských reťazcov a hlásenia o použití konfliktných minerálov.

Najčastejšie ťažené konfliktné minerály sú kasiterit (na cín), wolframit (na wolfrám), coltan (na tantal) a zlatá ruda, ktoré sa ťažia v rôznych krajinách a prechádzajú cez rôznych sprostredkovateľov predtým, ako ich kúpia medzinárodné elektronické spoločnosti. Tieto minerály sú základom pri výrobe rôznych elektronických zariadení.

Aby sa zabezpečilo našim zákazníkom, že všetky naše produkty nie sú v konflikte s reformou Dodd–Frank a produktmi s konfliktnými minerálmi vo všeobecnosti, týmto prehlasujeme, že:

ŽIADNY produkt spoločnosti SODEMANN Industrifjedre A/S neobsahuje žiadny z vyššie uvedených produktov.


Prehlásenie o dlhodobom dodávateľstve

Stiahnuť pdfKliknutím na logo PDF si môžete prevziať prehlásenie o dlhodobom dodávateľstve, ktoré je platné do 31. decembra 2020.

Nekompatibilita s programom Internet Explorer

Táto webová stránka bohužiaľ nefunguje dobre s programom Internet Explorer. Odporúčame vám použiť jeden z nasledujúcich bezplatných prehliadačov:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.