Nová webová stránka

Milý zákazník,

Naši zákazníci boli roky veľmi spokojní s našou webovou stránkou a online obchodom, ale nastal čas, aby sme ich aktualizovali. Preto vám s radosťou oznamujeme, že sme spustili novú a aktuálnejšiu webovú stránku. Adresa je rovnaká, tabuľky vyzerajú tiež takmer rovnako, ale pridali sme veľký počet nových funkcií, ktoré si, dúfame, obľúbite. Celá stránka je vybudovaná na novej, aktuálnej platforme s mnohými možnosťami rozvíjania v budúcnosti.

Funkcie nášho online obchodu a používateľské rozhranie budeme stále rozvíjať na základe spätnej väzby od našich zákazníkov, pretože zákazník ich vie posúdiť najlepšie. Spätná väzba – dobrá či zlá – je preto pre nás mimoriadne dôležitá.

Ak objavíte chybu, zistíte, že niečo nefunguje, ak sú niekde nesprávne odkazy a pod., boli by sme veľmi radi, keby ste nás o tom informovali. Ak nám poskytnete spätnú väzbu, budeme si vašu láskavosť a úsilie veľmi vážiť. Kontaktujte nás hneď: Telefón: 0045 86 72 00 99 alebo e-mailom: lkm@fjedre.dk alebo zatelefonujte Jørgenovi Sodemannovi na číslo 0045 20 11 63 03.

Copyright © 2019 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.