Fjedre.dk Fjaer.net Fjadrar.se Jouset.com Industriele-veren.nl Molle-industriali.it sodemann-pruziny.sk
Industrial-springs.com Ressorts-sodemann.fr Sodemann-gasfedern.de Sodemann-sprezyny.pl Muelles-industriales.es sodemann-pruziny.cz sodemann-rugok.hu
 
sodemann-springs.us sodemann-springs.us

So zárukou kvality a s ohľadom na životné prostredie, Reach, Rohs, CE & Konfliktné minerály

Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S dodáva tovar pre všetky druhy firiem a sektory. Prirodzene, že zodpovedne a správne prevádzkované firmy budú mať často zákazníkov, ktorí vyžadujú informácie týkajúce sa týchto oblastí. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S preto vyvinula túto stručnú prezentáciu kvality a práce v oblasti životného prostredia vo firme. Ak by ste potrebovali ďalšie informácie, sme vám vždy k službám.

 

Záruka kvality a produkcie

pdf4Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S je firmou, ktorá sa špecializuje na predaj pružín. Ponúkame promptné doručenie v nasledujúci deň z Dánskeho najväčšieho skladu pružín. Tiež sme schopní ponúknuť špeciálne pružiny na špecifické účely. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S dodáva len pružiny vyrobené pomocou procesov s najvyššou kvalitou. Továrne, s ktorými spolupracujeme majú všetky výrobné a testovacie kapacity, ktoré spĺňajú súčasné prísne požiadavky na kvalitu. Používa sa len taký drôt, ktorý má certifikát najlepšej kvality. Technická kvalita je zaručená zhodou s týmito požiadavkami.

Náš katalóg obsahuje informácie týkajúce sa noriem DIN, členov Werkstoff, noriem EN, atď. pre rôzne produktové skupiny. Obvykle nie sú potrebné zvlášť špecifikácie pri individuálnom doručení štandardných pružín. Ak pri objednávaní špeciálnych pružín požadujete prehľady meraní alebo kópiu certifikátu drôtu od dodávateľa drôtu, môžeme ich doručiť spolu s objednávkou. Pri objednávaní špecifikujte, aké informácie požadujete.

Každá položka sortimentu, ktorú dodáva spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S má svoje vlastné číslo položky a všetky údaje sú zaznamenané v počítačovom systéme. Všetky návrhy, obrázky a údaje sú chránené pomocou kompletného zálohovania, interného aj externého.

Ostatné požiadavky na kvalitu z našej strany, ako je promptné doručenie, spoľahlivosť doručenia, doručenie v dohodnutom čase, ceny a služby, atď. spĺňame pomocou aktuálnych znalostí a technológie v oblasti objednávania a skladového manažmentu, financií a administratívy, atď. Okrem toho náš vynikajúci personál s dobrým postavením medzi priemyselnými expertmi, si udržiava osobný zmysel pre zodpovednosť vo všetkých oblastiach svojej práce. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S chce vždy byť najlepším a preferovaným dodávateľom štandardných pružín. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S preto vykonáva neustále vylepšenia, aby sa zabezpečilo, že si vždy udržíme naše interné vysoké požiadavky. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S je pripravená prijať akúkoľvek konštruktívnu kritiku, aby v dialógu so svojimi zákazníkmi vždy bola schopná splniť toľko požiadaviek od externých zákazníkov, ako len bude možné.


Stratégia týkajúca sa životného prostredia

pdf4Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S je obchodnou spoločnosťou s kanceláriami a skladovými priestormi – nemá produkciu. Hlasoví operátori majú založenú svoju prevádzku na použití zdravého rozumu vo všetkých oblastiach. Prirodzene, toto sa týka aj problémom so životným prostredím. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S sa zameriava na ochranu svojich spoločných priestorov podľa svojich najlepších možností. U nás sa nevyskytujú nebezpečné chemikálie alebo iné škodlivé produkty. Triedime svoj odpad: plasty – kovy – sklo – kartóny, atď. Všetok odpad je zlikvidovaný v triedenej forme na neďalekých recyklačných staniciach. Dodržiavame všetky predpisy recyklačnej stanice, aby sa zabezpečila zhoda s požiadavkami na životné prostredie. Ak zákazníci nie sú si istí, ako zlikvidovať opotrebené položky sortimentu, nakúpené u nás, sú vítaní a môžu ich zaslať nám na správne zlikvidovanie.


Smernica EU legislatívy REACH o chemikáliách.

pdf4REACH, čo je skratka pre „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances“ (registrácia, vyhodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemických substancií) je názvom smernice (EC no. 1907/2006) od Európskej komisie, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby 100 000 rôznych druhov chemikálií používaných v EU bude dokumentovaných s ohľadom na bezpečnosť pre ľudí a životné prostredie. Účel je veľmi dôležitý pre všetky chemikálie, ktoré vyrába, dováža alebo používa v množstvách minimálne 1 tony ročne spoločnosť v členskom štáte EU. V prípade mnohých chemikálií, ktoré sú najnebezpečnejšie pre ľudské zdravie a životné prostredie sú spoločnosti povinné použiť menej nebezpečnú chemikáliu, ak je to možné. S našimi produktami sa nepoužívajú chemikálie, ktoré sú uvedené na listine smernice REACH, ako nebezpečné substancie s koncentráciou nad 0,1 percenta hmotnosti. Naše produkty neobsahujú žiadne chemikálie alebo nebezpečné substancie a pri produkcii našich pružín sú použité len štandardné oleje a mazivá.

Smernica RoHS.

(Restriction of Hazardous Substances Directive = Smernica o obmedzení nebezpečných substancií), 2002/95/EC nie je zákonom, ale smernicou, ktorá obmedzuje šesť nebezpečných substancií/materiálov, ktoré sa používajú v elektronických a elektrických zariadeniach. Táto smernica je bližšie spojená s o smernicou WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive = Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení), 2002/96/EC, ktorá je zameraná na zber a/alebo recykláciu a/alebo likvidáciu elektronických a elektrických komponentov/materiálov. Táto iniciatíva bola podstúpená za účelom riešenia narastajúcich problémov spojených so znečisťovaním životného prostredia.

RoHS sa často považuje za smernicu o nulovom obsahu olova, ale smernica obmedzuje použitie celkovo šiestich substancií, a to nasledovných: Olovo – ortuť – kadmium – hexavalent chróm – PBB (polybrominátový diphenyl, brominátový retardant plameňa) – PBDE (polybrominátový dipfhenyl éter, brominátový retardant plameňa).

Produkty spoločnosti Sodemann Industrifjedre A/S neobsahujú žiadnu zo substancií uvedených vyššie.

Smernica RoHS 2

Päť rokov po uvedení RoHS Európsky parlament prijal dňa 27. mája 2011 novú smernicu, známu ako RoHS 2. Smernica RoHS 2 je smernicou EU č. 2011/65/EU. RoHS je skratkou pre „Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment“ (Obmedzenie používania určitých nebezpečných substancií v elektrických a elektronických zariadeniach).

Smernica RoHS 2 zakazuje používanie nasledovných nebezpečných substancií v elektrických a elektronických zariadeniach predávajúcich sa v EU od 1. júla 2006: Olovo – kadmium – ortuť – hexavalent chróm (chróm VI) – polybrominátové biphenyly (PBB) – polybrominátové diphenyl étery (PBDE)

Direktíva má za cieľ obmedziť ich vplyvy používania elektrických a elektronických výrobkov a ich likvidácie na ľudské zdravie a životné prostredie.

Záver:

Čestne prehlasujeme, že výrobky spoločnosti Sodemann Industrifjedre A/S neobsahujú žiadne z vyššie uvedených substancií/materiálov a preto spĺňame požiadavky smerníc RoHS a RoHS 2.


Vyrábame funkčné a bezpečné výrobky.

pdf4Pokiaľ je známe z našich testov, spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S nezískava tovar z výrobných procesov, ktoré nemajú dobré a bezpečné pracované prostredie pre personál administratívy a pracovníkov továrenskej produkcie. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S neakceptuje dodávateľov, ktorí využívajú prácu detí, zneužívajú pracovné sily, používajú násilne vynútenú prácu, pracujú v podmienkach, ktoré porušujú právne požiadavky, vystupujú diskriminačným spôsobom, nerešpektujú požiadavky na životné prostredie, atď. Všetka produkcia prebieha v súlade s aktuálnymi nariadeniami a s rešpektom ku spolupracujúcim kolegom. Ak táto podmienka nie je dodržaná, spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S okamžite preruší spoluprácu.


Certifikáty CE.

pdf4Sortiment výrobkov spoločnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nemá certifikát CE pre svoje výrobky. Naše produkty nie sú označované nálepkou CE a žiadne z nich nie sú v skupine CE, ktoré si vyžadujú použitie týchto nálepiek. Nie je potrebné označovať pružiny nálepkou CE, ako jednotlivé časti.


 


Konfliktné minerály

pdf4V roku 2010 prezident Obama podpísal zákon Dodd-Frank na ochranu spotrebiteľov. Sekcia 1502 tohto zákonu označuje medzinárodný obchod a použitie konfliktných minerálov. Tak, ako podobné vydanie týkajúce sa konfliktných diamantov alebo krvavých diamantov, konfliktné minerály označujú surové materiály pochádzajúce z príslušnej časti sveta, kde sa vyskytuje konflikt a postihuje ťažbu a obchodovanie s týmito materiálm.
Vytvorilo sa mnoho medzinárodných snáh na zníženie obchodovania s konfliktnými zdrojmi, na zníženie snáh o ich ťažbu a konfliktov kvôli nim. V roku 2010 reforma a ochrana spotrebiteľa Dodd–Frank vyžadovala audit výrobcov a ich dodávateľských reťazcov a hlásenia o použití konfliktných minerálov.

Najčastejšie ťažené konfliktné minerály sú kasiterit (na cín), wolframit (na wolfrám), coltan (na tantal) a zlatá ruda, ktoré sa ťažia v rôznych krajinách a prechádzajú cez rôznych sprostredkovateľov predtým, ako ich kúpia medzinárodné elektronické spoločnosti. Tieto minerály sú základom pri výrobe rôznych elektronických zariadení.

Aby sa zabezpečilo našim zákazníkom, že všetky naše produkty nie sú v konflikte s reformou Dodd–Frank a produktmi s konfliktnými minerálmi vo všeobecnosti, týmto prehlasujeme, že:

ŽIADNY produkt spoločnosti SODEMANN Industrifjedre A/S neobsahuje žiadny z vyššie uvedených produktov.


Long term suppliers' declaration

pdf4Click the PDF-logo to download a long term suppliers' declarion valid until 31.12.2018

0

Tel: +4586720099

Sme pripravení pomôcť vám cez telefón!

Hovoríme anglicky, švédsky, nemecky a dánsky. 
Pondelok – štvrtok: 08.00 - 16.30
Piatok: 08.00 - 15.30


Prejsť na Kontakty

 

Napíšte nám!
Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás, prosím, pomocou tohto formuláru alebo nám pošlite email na sif@fjedre.dk


Budeme sa vám venovať hneď, ako to bude možné!

 

Informácie o cookies

Táto webová stránka používa cookies. 

Pokračovaním v používaní webovej stránky dávate súhlas použiť cookies.

Prečítajte si viac tu...

 
Kontaktovať sif@fjedre.dk
Hovoríme anglicky, nemecky a dánčina